Saga-Comercial ha guanyat una important experiència en sectors en els quals ha basat la seva activitat:

Logístic

Marítim

Tecnològic

Infraestructures

Indústria

Fires & Congressos

Inmologístic